historie
nieuws
aboja
expo
e-mail
info

2 doestelling

1 algemeen

75+NAP is een culturele stichting en organiseert enkele malen per jaar groeps-exposities op wisselende lokaties rondom een centraal thema. Van elke expositie wordt een catalogus geproduceerd. 75+NAP heeft ook een kunst-abonnement in het leven geroepen. Meer info

 

Stichting 75+NAP is een stichting die tot doel heeft om ruimte te bieden aan allerlei vormen van samenwerkingen tussen verschillende disciplines en neemt intiatieven om deze samenwerking te stimuleren.

Het dagelijks bestuur van de Stichting bestaat uit:
voorzitter: Denis Oudendijk
secretaris/webmaster: Andries Micke
penningmeester: Hans Kok

 

uitgaves van 75+NAP 1998-heden

Stichting 75+NAP
home