May 12, 2004

Actieve deelnemers slaan gat in stock....

rokmhg.jpg
Analoge interactiviteit is succesvol...meer dan 12 passanten hebben een koffer meegenomen om deze te bewerken en te retouneren..dichtheid van de kofferkubus neemt zienderogen af...

Posted by andries at May 12, 2004 11:38 PM