July 31, 2004

Brief 04 Andries_Robin

Beste Robin,

Ik reageer op je puntige lijstje in omgekeerde volgorde:
8
Wat betreft de retorische slakken, wanneer ze onbegrip veroorzaken moet er helaas hier en daar toch even een korreltje zout worden gestrooid omdat ik denk dat dit een onmisbaar onderdeel is van het bouwen... We zouden anders zomaar kunnen uitglijden bij het nemen van de volgende stap..
7
Wat betreft de vermenging van de betekenissen/ interpretaties en vormentaal, Ja! Maar verwijs me na je voorstel en na ongeveer 6000 woorden briefwisseling niet door naar de bibliotheek op het moment dat ik je vraag concreet te worden; mijn interesse is niet gericht op 'de vormentaal die ondergeschikt is aan de de beleving van transformatie/ bewustwordingsprocessen' op gezag van Heilige voorschriften maar op vooruitstrevende vormen van beeldende kunst, d.w.z. 'Nieuwe beelden' van individuele kunstenaars die nog niet tot de geschiedenisboeken zijn doorgedrongen.
6
De bedoeling van deze zin is voor mij wel heel raadselachtig: 'objectieve informatie kan niet een feit in een ander daglicht stellen, tenzij er al eerder een onvermoed verband tussen de twee bestond.' Het blijkt dat een voor mij -voorheen onvermoed- verband tussen de schilderijen van Ferial en de gebruiken van een pre-Islamitische groepering, objectieve informatie kortom, dat deze feiten voor mij die schilderijen in een ander daglicht stellen, ze daarmee meer deel maakt van de Islam dan ik had gedacht. Ik vond dat wetenswaardig en toevallig.
5
Ik blijk de bedoeling van je formuleringen niet altijd goed te begrijpen en andersom, als dit wel zo was was deze briefwisseling totaal overbodig. Zo ben ik het eens met de strekking van je verhaal over kolonialisme, ik denk niet dat als de ene beschaving de andere iets opdringt met georganiseerd geweld -zo als gebeurd is-, zelfs als het 'democratie' is, dat dit goed ontvangen zal worden. Maar de metafoor waarbij je politieke systemen vergelijkt met gewassen verward mij. Zo is de tomaat (bijna een ikoon van de Italiaanse cultuur) toch eigenlijk een importgewas uit Zuid Amerika, net als de koffie die sinds een paar honderd jaar in Zuid Amerika wordt gekweekt etc. Het argument dat je gebruikt illustreert je stelling niet, het verward mij zelfs: gewassen zijn -net zoals E. Said beweerd schijnt te hebben over culturen- niet puur en onvermengd; inheems of uitheems maar kunnen vaak wereldwijd gedijen in overeenkomstige klimaten. Ook democratie kan wereldwijd gedijen, in welke aangepaste vorm dan ook, wat ik onderstrepen wil is dat betekenis en logica geen grenzen behoeven te kennen en dat eenieder op basis van de logische stappen die Spinoza heeft gezet in zijn XXX dezelfde conclusies kan trekken. Helaas geld voor de domheid, gemakzucht, manipulatie en slaafsheid hetzelfde, ook die is grenzeloos... 4
Het doet niets af aan de geldigheid van je verlangen dat sommige elementen van de Westerse cultuur afgeleid zijn van de Oosterse. Ga zo door!
3
Ergernis is de bron van veel politieke programma's en handelingen. Je als vertegenwoordiger opstellen van een cultuur die door slechts 14% van de autochtone bevolking als positief beoordeeld wordt om het beeld te nuanceren lijkt me mede een politieke daad. Ik heb zelf in ieder geval het idee dat wat wij doen ook raakt aan politiek handelen zoals het meer gedaan zou moeten worden; n.l. op eigen initiatief onderwerpen aansnijden die in een samenleving spelen.
2
Dit punt zal ik schielijk laten liggen voordat....
1
Het is aardig van je dat je me hebt aangenomen om mij terecht te wijzen terwijl ik niet gesolliciteerd heb....daar zal ik dan maar meteen mijn voordeel mee doen, dat begint al verdomd veel op een cursus te lijken!

Die metaforen ook.....

GRT,
Andries

Posted by andries at July 31, 2004 01:23 PM
Comments