June 26, 2004

brief 01 Andries-Robin

zie ook http://www.75.nu/75puntNUexpo_GEM.htm

Den Haag, 10-06-04

Robin,

Terwijl we spraken over de presentatie die 75+NAP in het kader van de HR (op lokatie) in het GEM zal gaan realiseren was je voorstel om een omgekeerde integratie cursus te verzorgen voor de bezoekers van het GEM. Nadat de autochtoon de allochtoon verplicht heeft in te burgeren wordt het inderdaad tijd dat de autochtoon zich ook eens in de wereld buiten de nationale landsgrens verdiept. In het concept dat er nu ligt is het idee om deelnemers kennis te laten nemen van de principes van de Islam. Aangezien ikzelf een leek ben op dat gebied en de beeldvorming over dit onderwerp bepaald wordt door fanatici en polariteit in de media denk ik dat het een goed idee is om een ander kant te tonen van de Arabische cultuur. Deze presentatie van 75+NAP is van een ander karakter dan de voorgaande en markeert op vele punten een verandering. De reden dat we een cursus aanbieden in deze vorm is de volgende:
Nuancering
Na 11 september is in de media vaak geen plaats meer voor nuancering. We begeven ons als initiatief in een politiek, religieus en cultureel spanningsveld. De materie is misschien te complex voor een eenduidige presentatie. Vandaar dat ik heb voorgesteld om ook een briefwisseling over dit onderwerp starten en die misschien ook te presenteren. De discussie die wij voeren kan als leidraad dienen, als 'cursus' materiaal en verduidelijking van onze standpunten.

Begrip v.e. zaak
Baruch Spinoza heeft beweerd dat al het lijden voortkomt uit het ontbreken van een helder idee over een zaak. Zonder deze bewering als absolute waarheid te accepteren schuilt er denk ik meer waarheid in dan in het omgekeerde: de onwetende is slechts gelukkig tot het moment dat het lijden hem treft, daarna is hij hulpeloos en soms verloren. Preventie is onmogelijk voor de onwetende. Het is dus van belang dat een goed begrip van onze stellingname wordt gerealiseerd. Stellingname 75+NAP: bestrijd de kleingeestigheid. Wij zijn een collectief maar hebben als individu verschillende ideeen. In deze cursus anders kijken, waartoe een goed kunstwerk de beschouwer verleid, neem jij het initiatief om ons 'Westerlingen', opgevoed in het Joods/Grieks/Christelijke gedachtengoed de rijkdom van de Arabische cultuur te tonen in beeld en door onze briefwisseling ook in woord. Als 75+NAP presenteren we dit resultaat gezamenlijk.

Beeld en tekst
Deze bijdrage van 75+NAP wordt hierdoor misschien de minst beeldende sinds haar oprichting. Een van de belangrijkste missies waarvoor we ons inzetten is de bevordering van de culturele diversiteit en de wederzijdse beÔnvloeding tussen de disciplines die het resultaat zijn van deze diversiteit. Met een cultuurbeschouwing in cursus vorm, zoals deze briefwisseling, plaatsen we ons even buiten het hokje 'beeldende kunst' en we doen dit zeer bewust. Het beeld staat nu eenmaal onder invloed van het denken erover. Hierover kan je vast het een en ander vertellen aangezien er in de Islam er restricties gelden voor het maken van afbeeldingen. Tot welke resultaten heeft dat geleid?

Religie
Het punt van de religie dat jouw voorstel introduceert is een gevoelig punt voor mij. Ik veronderstel dat de religie, dat het concept van een wezen dat kan spreken of denken maar geen mens is, dat dit concept en alle verhalen die uit dit concept zijn afgeleid en die moreel van aard zijn zoals Bijbel, Thora en Koran, en al de strijd die er uit voort komt (want komt die strijd daar niet uit voort?) de eigenlijke appel is, de dwaling, waardoor de mens lijd. Want hoe konden wij in ooit in zonde vervallen terwijl we nog zo onwetend waren? De zonde deed pas zijn intrede met de mens die haar kon definiŽren. Eeuwen van verdraaiing, misleiding en afsplitsing hebben het beeld van het geloof er niet beter op gemaakt.

Wetenschap
In de wetenschap is het eenvoudiger om te beoordelen welk werk van waarde is. Darwin, Newton, Mendeljev etc. realiseren met hun werk tegelijkertijd het raamwerk van waaruit men voorspellingen doet, deze vervolgens controleert en laat het oordelen dan over aan het publiek. Zo niet bij het geÔnstitutionaliseerde geloof.

Kunst
In de kunst is het vaak de mening van een oligarchie die de kwaliteit bepaald. De motieven van haar oordeel zijn onduidelijk en soms tegenstrijdig. Vaak dienen zij een secundair doel, meestal een politieke. Soms particulier- (een positie, een status) soms een nationaal doel (een ideologie, een geloof). Kunst die hier weerstand aan bied, en dus kunstenaars die hier weerstand aan bieden moeten geloven in iets dat niet materialistisch is, namelijk 'waarde' van onderzoek dat materieel heel vaak niet loont. Ze geloven in de waarde van de vrijheid van handelen en de ervaringen die hun dat bezorgd. Dit kan men een openbaring noemen zonder echter een beroep te hoeven doen op het concept van de religie. Daarom is mijn vraag: waarom maakt deze toch deel uit van het voorstel voor de omgekeerde integratie cursus? Moet de Arabische cultuur niet net als de Europese het juk van de geloofsregels van zich af werpen?

Cursus
Ik ben benieuwd naar je ideeŽn over de vorm van de 'cursus'. Ik ben benieuwd naar je antwoorden.

groet,
Andries

Posted by andries at June 26, 2004 04:14 PM
Comments