July 27, 2004

Brief 03 Robin Andries

brief 03 Robin_Andries

DnHg18072004

1
Wat 'sollicitatie naar terechtwijzing' betreft, kan ik je berichten, Andries, dat je
aangenomen bent.
2
De enige associatie die ik heb aangebracht tussen 'vrouwelijk' en 'geredetwist'
is dat ik de 2 woorden samen in 1 zin heb gebruikt, waarbij 'vrouwelijk'
bijvoeglijk is gebruikt t.a.v. 'geredetwist; wat een verduidelijking inhoudt van
de wijze waarop geredetwist wordt. Er is nu eenmaal zoiets als op
vrouwelijke wijze redetwisten.
3
Vertel me wat er politiek is aan ergernis.
4
Wat doet 't af aan de geldigheid van m'n verlangen om nader tot elkaar
te komen, dat sommige facetten van de westerse cultuur afgeleid zijn van
de oosterse cultuur? Het kan geen kwaad om je wortels te kennen, en
als ik kan bijdragen aan 'n beter begrip van wie we zijn door te wijzen
op een gezamenlijke achtergrond, waarom zou ik dat dan laten?
5
Het vergelijken van een beeldspraak die mijn mening over kolonialisme
illustreert, met een parafrase van de theorieen van een hoogleraar engelse
literatuur, is niet het wijzen op inconsequenties in 'n betoog; hoogstens
een bewijs dat het betoog onbegrepen is gebleven. Mea maxima culpa.
6
Over Ferial's cunnilingus[bondigheid maakt de zaken soms dubbelzinniger]:
objectieve informatie kan niet een feit in een ander daglicht stellen, tenzij er al
eerder een onvermoed verband tussen de twee bestond.
7
Als je benieuwd bent naar vormgebruik in de islamitische cultuur, verwijs ik
je door naar de kunstgeschiedenisafdeling van de bibliotheek; en realiseer je
daarbij goed dat er een verschil is tussen vormgebruik waarbij 't doel zuiver
esthetisch is, en vormgebruik van religieuze aard, waarbij de beschouwing
van de vormentaal ondergeschikt is aan de de beleving van transformatie/
bewustwordingsprocessen waarvan de vormen een symbolische manifestering
zijn. Vorm volgt functie, ook op 't spirituele vlak.
Dus is het inderdaad beter dat jij mij de beeldinformatie verstrekt die jou
opvalt/aanspreekt+motivatie/interpretatie, zodat ik daarop, met informatie of
mijn interpretatie, kan reageren.
8
Volgende stap kan dan een vermenging van betekenissen/interpretaties+
vormentaal zijn, wat ons weer een volgend project oplevert om over te
bekvechten. Ik zie ons liever iets bouwen, dan zout op elkaars rhetorische
slakken leggen. Daarover zijn we het eens, vrees ik.

mvrgr
rbn

Posted by andries at July 27, 2004 12:59 PM
Comments